سرمایه ی انسانی موجودی شایستگی ها، دانش ، ویژگی های اجتماعی و شخصیتی شامل خلاقیت، تجسم در توانایی برای انجام کاری جهت تولید ارزش اقتصادی است. سرمایه‌ی انسانی دید اقتصادی جامع ای از انسان فعال در اقتصاد است، در حالی که تلاشی برای کسب پیچیدګی بیولوژیکی، اجتماعی، روانشناسی و فرهنگی است به طوریکه در اثرات متقابل اقتصادی یا صریح با هم تقابل دارند. [۱]
در اوایل فرض وی شد که نظریه‌ها ،زمینه‌ای را منعکس می‌کنند که در آن بخش ثانویه‌ی اقتصاد نسبت به بخش سوم قادر به تولید زمان در بیشتر کشورهاست. که در آن منبع مثلثی، همگن و قابل تعویض به سادگی به عنوان نیروی کار یا کار یکی از سه عوامل تولید است (دیگر موارد و ارزیابی‌های تبادل پذیر ـفرض پول و تجهیزات فیزیکی). فقط به عنوان این که زمین به عنوان سرمایه‌ی طبیعی شناخته می شود و در خود ارزیابی می شود و عوامل انسانی تولید از این تحلیل مکانیکی ساده برای سرمایه‌ی انسانی ناشی می شود. در تحلیل مالی فنی مدرن، اصطلاح رشد متعادل و هدف رشد مساوی قابلیت های انسانی و ارزیابی های فیزیکی اطلاق می شود که کالاها و خدمات را تولید می کند.

فرض می شود که کار یا نیروی کار می تواند به سادگی مدل سازی شود؛ در کل این مورد در سال های ۱۹۵۰ به چالش در آمد هنگامی که بخش سوم، خلاقیت را تقاضا می کند، شروع به تولید بیشتر از بخش ثانویه در تولید زمان در بیشتر کشورهای توسعه یافته‌ی جهان می نماید.

بر اساس آن بیشترین توجه بر عواملی است که منجر به موفقیت در برابرشکست می شود که با مدیریت انسانی مرتبط است، نقش رهبری ، استعداد و حتی شهرت جستجو شده است. امروزه بیشتر نظریه ها سعی بر تجزیه ی سرمایه‌ی انسانی به یک یا تعداد بیشتر اجزا برای تحویل دارن که معمولاً ناظر نامیده می شود. شایع ترین سرمایه‌ی اجتماعی، مجموع پیوندهای اجتماعی و روابط شناسایی شده است، همراه با تعدادی مترادفات از جمله حسن نیت یا ارزش نام تجاری یا انسجام اجتماعی و یا انعطاف پذیری اجتماعی و مفاهیم مرتبط مانند شهرت یا سابقه، به طوریکه مجزا از استعدادی است که یک فرد (از جمله یک ورزشکار به طور منحصربه‌فردی دارد) توسعه داده است که نمی‌تواند برای دیگران بدون توجه به تلاش منتقل شود و جنبه هایی که می تواند انتقال یا تدریس شود: سرمایه‌ی آموزشی.
به طور کمترمتداولی ، برخی از تحلیل ها ساختار های خوبی را برای سلامت و سلامت خود، یا عادت های مدیریتی خوب دانش یا سیستم هایی با ساختار هایی که آن ها را مدیریت و تأمین می کنند یا سرمایه ی فکری تیم ها ـ انعکاس ظرفیت های اجتماعی و ساختاری آموزشی با برخی فرضیات در باره ی یگانگی فردی در محتوا و زمینه ای که آن ها کار می کنند. به طور کلی این تحلیل ها تصدیق می کند که بدنه های تدریس فردی ، ایده ها و مهارت های آموزش و اثر اجتماعی یا قدرت تشویق متفاوت هستند . حسابداری مدیریت اغلب با سوالاتی در مورد مدل سازی همچون ارزیابی یا سرمایه ی ثابت همراه است. با این وجود تجزیه و تعریف شده است. سرمایه ی انسانی به طور ضروری برای موفقیت سازمان ها لازم است . افزایش سرمایه انسانی از طریق آموزش و تجربه است.
در سال ۲۰۱۰ سازمان همکاری و توسعه ی اقتصادی دولت ها را تشویق کرد که اقتصاد ها سیاست رادر بر بګیرند تا نو آوری و دانش در محصولات و خدمات به عنوان مسیر اقتصادی برای موفقیت وداوم افزایش یابد. سیاست های بین‌المللی اغلب فرار سرمایه ی انسانی را مورد توجه قرار می دهد در حالی که نبود اشخاص با استعداد یا آموزش دیده ی یک کشور که برای آن ها سرمایه ګذاری کرده اند، برای دیگر کشور ها مزایایی بدون سرمایه گذاری برای آنها دارد .بالاترین ترقی در نیرو های تولید کننده ی کار و بخش بزرگتر مهارت ، چابکی و قضاوت با این که هدایت و به کار برده می شود، به نظر می رسد اثرات تقسیم کار را دارد.
رابطه ی پیچده ای بین تقسیم کار و سرمایه ی انسانی وجود دارد.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Clark%27s_Sector_model.png

اهمیت سر مایه ی انسانی

مفهوم سرمایه ی انسانی نسبتاً در کشور های مازاد کار] حایز اهمیت است. این کشورها طبیعتأ به دلیل نرخ تولد بالا تحت شرایط اقلیمی معین صاحب نیروی کار زیادی هستند. کارگران مازاد این کشور (نیروی انسانی) منبع انسانی موجود، فراوان تر از منابع انسانی قابل دسترس و ملموس است.
این منبع انسانی می تواند به سرمایه ی انسانی با ورودی های مؤثر آموزش ، سلامت و ارزش های اخلاقی تبدیل شود. تبدیل منابع انسانی ردیفی به [منابع انسانی فوق العاده پر سود با این ورودی ها فرایند تبدیل سرمایه ی انسانی است. مسئله ی کم یابی سرمایه ی ملموس در کشور های مازاد نیروی کار می تواند توسط تسریع نرخ تشکیل سرمایه ی انسای با سرمایه ګذاری خصوصی و عمومی در بخش های آموزش و سلامت به صورت بین‌المللی حل شود . سرمایه ی مالی ملموس ابزارمؤثری در ترقی رشد اقتصادی کشور می باشد.سرمایه ی انسانی غیر قابل لمس ، از طرفی دیګر ابزاری برای رشد توسعه ی جامع ملل می باشد به این علت که سرمایه ی انسانی به طور مستقیمی به توسعه ی انسانی مرتبط است هنګامی که توسعه ی انسانی وجود دارد ،پیشرفت کمی وکیفی ملل اجتناب ناپذیر است .
اهمیت سرمایه ی انسانی در رویکرد متغیر آمریکا به سمت ارزیابی جامع توسعه ی اقتصادی ملل مختلف در اقتصاد جهانی صریح است . سازمان ملل متحد ګزارش توسعه ی انسانی را در مورد توسعه ی انسانی در ملل مختلف با هدف ارزیابی نرخ تشکیل سرمایه ی انسانی در این ملل انتشار نمود . شاخص آماری تخمین توسعه ی انسانی در هر کشور شاخص توسعه ی انسانی است.
این شاخص ترکیبی از شاخص امید به زندګی ، شاخص آموزش و شاخص درآمد است . شاخص امید به زندګی استاندارد سلامت جمعیت را در هر کشور فاش می سازد ؛و شاخص درآمد استاندارد زندګی جمعیت و شاخص آموزش استاندارد آموزشی و نسبت سواد جمعیت را بیان می کند . اګر همه ی این شاخص ها روند افزایشی در یک دوره ی طولانی زمانی داشته باشند ،روند صعودی را در شاخص توسعه ی انسانی منعکس می کند . سرمایه ی انسانی توسط سلامت، آموزش و کیفیت استاندارد زندګی توسعه می یابد .
علاوه بر این ،اجزای شاخص توسعه ی انسانی ، شاخص امید به زندګی ،شاخص آموزش و شاخص درآمد به طور مستقیم به تشکیل سرمایه ی انسانی در درون ملل مرتبط است .
شاخص توسعه ی انسانی ،شاخص همبستګی مثبت بین تشکیل سرمایه ی انسانی و توسعه ی اقتصادی است .
اګر شاخص توسعه ی انسانی افزایش یابد ، نرخ بالاتری از تشکیل سرمایه ی انسانی در واکنش به استاندارد بالاتر آموزش و سلامت وجود دارد. مشابها ،اګر شاخص توسعه ی انسانی افزایش یابد ،درآمد ملل نیز افزایش می یابد . به طور غیر تصریحی ،شاخص توسعه ی انسانی فاش می سازد که بالاتر بودن تشکیل سرمایه انسانی به سبب استاندارد خوب سلامت وآموزش باعث بزرګتر شدن درآمد ملت می شود. این فرایند توسعه ی انسانی،بنیان قوی فر آیند مستمر توسعه ی اقتصادی ملت برای دوره ی طولانی زمانی است .
اهمیت فهم سرمایه ی انسانی در ایجاد توسعه ی اقتصادی بلند مدت ملل را نمی توان نادیده ګرفت . انتظار می رود که سیاست های اقتصاد کلانهمه ی ملت ها به سمت توسعه ی انسانی و توسعه ی اقتصادی متمرکز می شود . سرمایه ی انسانی ستون فقرات توسعه ی انسانی و توسعه ی اقتصادی در هر ملت است.
مهروم در سال 2007 پیشنهاد کرد که در سطح کلان ،مدیریت سرمایه ی انسانی در حول سه ظرفیت کلیدی است،ظرفیتی برای توسعه ی استعداد،ظرفیتی برای به کار ګیری استعداد و ظرفیتی برای ترسیم استعداد و... جمعاً،این سه ظرفیت ستون فقرات رقابت های سرمایه ی انسانی کشور ها را تشکیل می دهد.

رشد انباشته ی سرمایه ی انسانی

واضح است سرمایه ی انسانی متفاوت از سرمایه ی ملموس پولی به علت خصوصیت فوق العاده ی سرمایه ی انسانی برای رشد انبوه حول دوره ی طولانی زمانی است.رشد سرمایه ی ملموس پولی به علت شوک های چرخه ی کسب و کار همیشه خطی نیست . در طی دوره ی موفقیت،سرمایه ی پولی در نرخ نسبتاً بالاتری رشد می یابد، در حالی که در طی دوره ی بحران اقتصادی و تنزل، کاهش سرعت سرمایه ی پولی وجود دارد . از طرفی دیګر، سرمایه ی انسانی به طور یکسانی افزایش نرخ رشد در یک دوره ی زمانی طولانی دارد، زیرا بنیان این سرمایه ی انسانی توسط ورودی های آموزشی و سلامت بنا شده است.
نسل فعلی توسط ورودی های مؤثر آموزش و سلامت به طور کیفی توسعه یافته است . نسل آینده به وسیله ی تحقیق توسعه یافته تر در زمینه ی آموزش و سلامت متعهد شده توسط نسل فعلی دارای مزیت بیشتری است . علاوه بر این ، ورودی های آموزشی و سلامت اثرات سودمندی را در نسل آینده ایجاد می کند و نسل آینده ناظر بر نسل فعلی است .اضافه بر این ، میزان تشکیل سرمایه ی انسانی در نسل آینده بیشتر از میزان تشکیل سرمایه ی انسانی در نسل فعلی را می داند. این مورد رشد انباشته ی تشکیل سرمایه ی انسانی به وجود آمده توسط کیفیت ناظر نیروی انسانی در نسل موفق نسبت به نسل اسبق است.
در هند، میزان تشکیل سرمایه ی انسانی به طور سازګاری به دلیل پیشرفت کیفی در هر نسل بعد از استقلال افزایش یافته است .در دهه ی دوم قرن ۲۱ ام ،نسل سوم جمعیت هند از نظر نیروی کار فعال است. بخش خدمت هند با صادرات خدمات مالی، خدمات نرم‌افزاری ، خدمات توریسم و ترقی تعادل غیر قابل رویت باز پرداخت ها توسعه یافته است . رشد سریع اقتصادی در واکنش به پیشرفت در بخش خدمت ، مدرکی از رشد انبوه سرمایه ی انسانی در هند است .
سرمایه ی انسانی مرکزی برای بحث هایی در مورد رفاه، آموزش ، بهداشت و بازنشستګی است .

 

تحرک بین‌الملل

افراد آموزش دیده اغلب از کشورهای فقیر به کشور های ثروتمند جهت یافتن فرصت مهاجرت می کنند . این حرکت، تأثیرات مثبتی بر هر دو کشور دارد: کشور های ثروتمد از نظر سرمایه ورودی نیروی کار را کسب می کنند و کشور های غنی از لحاظ کار سرمیه را زمانی دریافت میکنند که پول به آن برسد . فقدان کار در کشور های پیر همچنین میزان دستمزد را برای کسانی که مهاجرت نمی‌کنند افزایش می دهد . هنګامی که کارګران مهاجرت می کنند ، مراقبت اولیه و آموزش معمولاً باعث سود کشوری می شود که در آن کارګران برای کار مهاجرت کرده‌اند .
و هنګامی که آنها مسایل بهداشتی یا باز نشستګی را داشتند، حقوق بازنشستګی و سلامت معمولاً در کشور جدید در نظر ګرفته می شود .
ملل آفریقایی این بحث را با توجه به بردګی در نظر می ګیرند ، دیګر مردم آن رابا توجه به فرار مغزیا فرار سرمایه ی انسانی در نظر می ګیرند که معمولاً هنګامی رخ می دهد که بیشتر افراد با استعداد تر (دارای سرمایه ی انسانی ) به کشور های استعمار ګر برای آموزش می روند (از نظر تاریخی ، بریتانیا ، فرانسه وآمریکا). حتی در کانادا وبیشتر کشورهای توسعه یافته ، فقدان سرمایه ی انسانی مشکلی است که می تواند توسط ترسیمات بیشتر بر سرمایه ی انسانی کشور های فقیر تر از طریق مهاجرت متعادل می شود .
اثر اقتصادی مهاجرت به کانادا معمولاً مثبت در نظر ګرفته می شود . در طی اواخر قرن ۱۹ام واوایل ۲۰ام ، سرمایه ی انسانی در آمریکا به طور قابل ملاحظه ای ارزشمندتر شد. به طوری که نیاز برای کارګر با مهارت همسان با پیشرفت فناوری نو ظهور بود .قرن ۲۰ام اغلب به عنوان قرن سرمایه ی انسانی نامګذاری می شود که این نامګذاری توسط متخصصینی همچون کلایدیاګلدن بود. در طی این دوره ، پیشرفت وسیع جدیدی به سمت آموزش ثانویه مسیری را برای انتقال به آموزش حجیم تر ایجاد نمود .
تکنیک های جدید و فر آیند هایی جهت آموزش بیشتر از نرم تحصیل ابتدایی مورد نیاز است در حالی که منجر به ایجاد تحصیل رسمی تر در میان ملل می شود. این پیشرفت ها نیاز برای کار با مهارت بیشتر را می طلبد،د حالی که دستمزد هایی را برای مشاغلی سبب می شود که نیاز به آموزش بیشتر برای واګرایی قابل ملاحظه ای از دستمزد هایی دارد که کمتر مورد نیاز است . این واګرایی ، انګیزه هایی را برای افراد جهت به تعویق انداختن ورود به بازار کاری به منظور کسب آموزش بیشتر ایجاد می کند . حرکت دبیرستان ،سیستم آموزشی را برای جوانان آمریکایی تغییر خواهد داد. با مشارکت فرعی ایالت ، جنبش و یا حرکت دبیرستان در سطح ریشه ای (اساسی) به ویژه در جوامعی با جمعیت های همګن تر شروع شد .
به طوریکه در یک سال در یک دبیرستان بیشتر از ده درصد به در آمد افراد اضافه شد ، ثبت نام در مقطع راهنمایی و میزان فارغ التحصیلان به طور معنا داری در طی قرن ۲۰ام افزایش یافت . سیستم آموزش آمریکا بیشتر در قرن ۲۰ام توسط آموزش وسیع مقطع راهنمایی به صورت آزاد ، آکادمیک و کاربردی ،سکولار(غیر مذهبی)، عدم وابستګی به جنس و بودجه بندی توسط محدوده های مستقل شناخته می شود. این بینش اخیر برای جهش معنی دار در سود پذیری و موفقیت اقتصادی آمریکا در مقایسه با دیګر موارد راهنمای جهانی مورد نیاز است .توسط تعدادی از اقتصاد دانان پیشنهاد شده است که همبستګی مثبتی بین میزان ثبت نام دبیرستان و تولید ناخالص داخلی برای هر نفر وجود دارد .
کشور های کمتر توسعه یافته مجمومه ای از مؤسسات با کیفیت و نقش آموزش را برای توده ها ایجاد نمی‌کند و علاوه بر این، قادر به سرمایه ګذاری در سهم سرمایه ی انسانی مورد نیاز برای رشد فناوری نیستند، حقوق وآزادی افراد برای مسافرت و فرصت ، علی‌رغم برخی انتظارات تاریخی از جمله موانع شوروی وپرده ی آهنین به نظر می رسد کشور هایی را که آموزش دیده اند را به طور سازګاری بالاتر بوده است. همچنین باید به خاطر داشته باشیم که توانایی برای حرکت با توجه به مکانی که مردم کار وحرکت می کنند، بخشی از سرمایه ی انسانی است .
توانایی برای حرکت از یک ناحیه به آینده ، توانایی است و مزیت سرمایه ی انسانی است.برای محدود کردن مردم از این کار، موردی به طور ذاتی پایین تر از سرمایه ی انسانی وجود دارد . این بخش شبیه موردی است که سرمایه ی طبیعی را مورد توجه قرار می دهد.

منبع:

ویکی پدیاتاريخ : شنبه نهم آذر 1392 | 23:58 | نویسنده : ابراهیم مصدقی |

Accelerated cost Recovery system    سیستم شتابدار بازیابی بهای تمام شده
Accompanying Information    اطلاعات همراه
Accounting changes    تغییرات حسابداری
Accounting and review services    خدمات بررسی و حسابداری
Accrued expenses    هزینه تحقق یافته پرداخت نشده
Accrued Liabilities    بدهیهای پرداخت و ثبت نشده
Additional paid in capital    صرف سهام
Additional tests of controls    ازمونهای اضافی کنترلها
Adverse opinion    نظر مردود
Aged trial balance    جدول سنی بدهکاران
Agreed upon procedures    روشهای مورد توافق
Analytical procedures    روشهای تحلیلی
Articles of incorporation    شرکتنامه
Assertions    ادعاها
Assessments    ارای صادره دادگاها
Attestation    اعتبار دهی
Audit trial    زنجیر عطف حسابرسی
Auditors Report    گزارش حسابرسان
Authorization    مجوز
    
   
Backlog    پس مانده
Balance sheet approach    رویکرد(نگرش) ترازنامه ای
Bearer Bonds    اوراق بهادار بی نام
Bill of Lading     بارنامه
Bill of materials    برگ درخواست مواد
Bonds    اوراق قرضه
Brokers Advice    اعلامیه کارگزاران
Bylaws    اساسنامه
   
   
Capital Expenditure    مخارج سرمایه ای
capital stock    سهام سرمایه
Certificate of Deposit    گواهینامه سپرده ثابت
Change fund    پول خرد
Check register    دفتر صدور چک
Claim    ادعا
Clerical Accuracy    صحت محاسبات ریاضی
Collection agency    موسسه خدماتی وصول مطالبات
Comfort letter    نامه پشتیبانی
Commitments    تعهدات
Compensating Balance    مانده جبرانی
Compilation Compile    تنظیم (صورتهای مالی)
Comprehensive Bases of Accounting    مبانی جامع حسابداری
Computer Assisted Audit Techniques     شیوه های حسابرسی به کمک کامپیوتر
Confirmation    تاییدیه بانک
Confirmation letter     تاییدیه بانک
Confirmation request    درخواست تاییدیه
Conservatism    اصل احتیاط
Consideration of internal control structure    ارزیابی ساختار سیستم کنترل داخلی
Consignment    کالای امانی
Contingencies    احتمالیها
Contingent Liability    بدهی
Contributions    کمکها
Control listing    لیست کنترل
control risk    احتمال خطر کنترل
Cost Accounting Standards Board    هیات استانداردهای حسابداری صنعتی
Cruising    دید زدن
Current yield    بازده جاری
Cutoff    انقطاع زمانی
Cutoff Statement    صورت حساب مقطعی
   
   
Date of Record    تاریخ شناسای سهامداران مشمول سود
Debenture Bonds    اورق قرضه
Debt Capital    بدهیهای بلند مدت
Departure    انحراف عدول
Detection risk    احتمال خطر عدم کشف
Direction of testing    سمت ازمونها
Disclaimer of opinion    عدم اظهار نظر
Disclosure checklist    چک لیست افشاء
Disclosure of replacement cost information    افشای اطلاعات بهای جایگزینی
Diversified company    شرکت با فعالیت نا متجانس
Dividend record book    راهنمای سود هرسهم
   
   
Earnings per share     سود هر سهم
Effectiveness    اثر بخشی
Efficiency    کارایی
Electronic point of sale system    سیستم استقرار پایانه در محل خرده فروش
Employee fraud     تقلب کارکنان
Engagement letter    موافقتنامه حسابرسی
engineering order    دستور تولید
Equity Capital    حقوق صاحبان سهام
Examination    رسیدگی
Exception    ایراد
Explanatory paragraph    بند توضیحی
Extraordinary items    اقلام غیر مترقبه
   
   
Factoring company    موسسه خدمات وصول مطالبات
Fairness    مطلوبیت (ارایه)
Financial Accounting standards board    هیات استانداردهای حسابداری مالی
Financial Audit    حسابرسی صورتهای مالی
Financial Forecasts    صورتهای مالی براوردی
Financial projections    پیش بینی های خاص مالی
firm    موسسه
Foot    امتحان جمع
Footing    جمع عمودی
Foreign operations    عملیات خارجی
Form writing machine    ماشین صدور صورتحساب
Fully Diluted Earnings per share    سود تقلیل یافته هر سهم
   
General Risk Contingencies    احتمالیهای مربوطه به مخاطرات عمومی
Generally Accepted Accounting principles    اصول پذیرفته شده حسابداری
Generally Accepted Auditing Standards    استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی
   
Indenture Trust indenture    قرارداد انتشار اوراق قرضه
Independent Trustee    امین مستقل
Inherent Risk    احتمال خطر ذاتی
Interim Audit work    حسابرسی ضمنی
introductory paragraph    بند مقدمه
Inventory Tag    برگ شمارش موجودی
Investigation    پی جویی
   
Job ticket / time ticket    برگ کارکرد
Journal Voucher    برگه سند حسابداری
   
Kiting    چک بازی
   
Lapping    کلاه به کلاه کردن
Last Day of Field work    اخرین روز اجرای عملیات
Lawyers Letter    درخواست تاییدیه وکیل حقوقی
Lessee    مستاجر (اجاره های بلند مدت)
Letter for underwriter    نامه برای ضامن اتشار
Letter of inquiry    درخواست تاییدیه وکیل
Liability Representation    تاییدیه بدهیها
Licenses     حق پروانه
Likely Errors in the Financial Statements    اشتباهات احتمالی در صورتهای مالی
Limited Assurance    اطمینان نسبی
Liquidation Value    ارزش تسویه
Litigation    دعاوی مطروحه
Lock box    صندوق پستی ویژه
Loss Contingencies    زیانهای احتمالی
Loss payable Endorsement    بیمه به نفع دیگران
Lower of cost or market    اقل بهای تمام شده یا بازار
   
Management Assertions    ادعاهای مدیریت
Management Fraud    تقلب مدیریت
Management Letter    نامه مدیریت
Management performance Audit    حسابرسی عملکرد مدیریت(حسابرسی عملکرد)
manager    مدیر (حسابرسی)
marketable Securities    اوراق بهادار قابل داد و ستد
material    با اهمیت
materiality    اهمیت
minutes book    صورت جلسات (هیات مدیره و مجامع عمومی)
misleading    گمراه کننده
modifying language    عبارت تعدیلی
   
Negative Assurance    اطمینان سلبی
Negative confirmation    تاییدیه منفی
Negative Opinion    نظر منفی
Negotiable Securities    اوراق بهدار قابل نقل و انتقال
Nonpublic company    شرکت سهامی خاص
   
Observation    نظارت
Operating method    روش عملیاتی(اجاره بلند مدت)
Operational Audit    حسابرسی عملیاتی
Opinion Paragraph    بند اظهار نظر
Overstatement    بیش از واقع نشان دادن
   
Pay master    متصدی پرداخت
Pending Litigation    دعاوی در شرف طرح
Periodic inventory system    سیستم ادواری موجودیها
perpetual inventory system    سیستم ثبت دایمی موجودیها
Petty cash    تنخوا گردان
Pledging of Receivables    گرو گذاری دریافتنیها
Positive confirmation    تاییدیه مثبت
Primary Earnings Per share     سود اولیه هر سهم
Principal Auditor    حسابرس اصلی
Projected Error    خطای تعمیم یافته
Promoter    بانی (شرکت)
Proof of cash    صورت مغایرات بانک چهار ستونی
Prospective financial statements    صورتهای مالی پیش بینی شده
Public company    شرکت سهامی عام
Purchase commitment    تعهدات خرید
   
Qualification    شرط
Qualified opinion    نظر مشروط
Qualifying Language    عبارت شرطی
Quality control standards    استاندارد های کنترل کیفیت
   
Rearrangement    تجدید ارایش
Reconcile    مغایرت گیری
Reconciliation    صورت مغایرات
Recourse      حق رجوع
Redemption fund    وجوه باز خرید اوراق قرضه
Registered bonds    اوراق بهادار بانام
Registration statement    تقاضای پذیرش (در بورس اوراق بهدار)
Related party transaction    معامله اشخاص وابسته
Remittance Advice    نامه همراه چک
Replacement cost information    اطلاعات بهای جایگزینی
Report on internal control    گزارش سیستم کنترل داخلی
Reservation    ایراد
Revenue Expenditure    مخارج جاری
Review    بررسی (صورتهای مالی)
 Risk Assessment    براورد احتمال خطر
Random selection    انتخاب تصادفی
Ratio estimation    براورد نسبتی
Reclassification entries    اصلاحات طبقه بندی
Reconcile    مغایرت گیری
Record    رکورد (کامپیوتر)
Record laout    نقشه / طرح رکورد
Registration statements    تقاضای پذیرش
Related party transaction    معاملات اشخاص وابسته
Relative risk    احتمال خطر نسبی
Reliability    قابلیت اعتماد
Reportable conditions    شرایط قابل گزارش
Representative sample    نمونه معرف
Review of financial statements    بررسی صورتهای مالی
Risk of incorrect acceptance    احتمال خطر پذیرش نادرست
Risk of incorrect rejection    احتمال خطر رد کردن نادرست
Rule    حکم
   
sales commitment    تعهدات فروش
scanner    دستگاه تصویر خوان
Scope Limitation    محدودیت در دامنه رسیدگی
Scope Paragraph    بند دامنه رسیدگی
Screening Clients    انتخاب صاحب کار
Segment    قسمت
Shared Responsibility opinion    اظهار نظر مشترک
shipping order    دستور حمل کالا
Shopping center    مرکز (بزرگ) تجاری
Sinking fund    وجوه استهلاکی
Special report    گزارش ویژه
Specialist     کارشناس
Standard report    گزارش مقبول گزارش استاندارد
Statements on Standards for Accounting And Review Services     بیانه استاندارد های خدمات بررسی و حسابداری
Stock Certificate book    دفتر گواهینامه سهام
Stock option plan    طرح اختیار خرید سهام
stock purchase plan    طرح خرید سهام
Stock Registrar    کارگزار ثبت سهام
Stock Transfer Agent    کارگزارانتقال سهام
Stockholders ledger    دفتر ثبت سهام
Stores Requisition    حواله انبار
Subsiquent period    دوره پس از تاریخ تراز نامه
substantive Approach    رویکرد محتوایی
substantive tests    ازمونهای محتوا
Supplementary information    اطلاعات مکمل
systems Approach    رویکرد سیستمی
Sampling error    خطای نمونه گیری
Sampling risk    احتمال خطر نمونه گیری
Scienter    تعمد
Securities act of 1933    قانون اوراق بهدار سال 1933
Securities and exchange commission    کمیسیون اوراق بهادار و بورس
Securities and exchange act of 1934    قانون بورس اوراق بهدار سال 1934
Self checking number    اعداد خود ازما
Sequential access    دسترسی ترتیبی
Sequential sampling    نمونه گیری دنبالهای
Service auditors review     بررسی حسابرسان مرکز
Shopping for principles    انتخاب اصول حسابداری
Source language    برنامه های به زبان اولیه
Specialist     کارشناس
Standard deviation    انحراف استاندارد
Statements on auditing standards    بیانیه استانداردهای حسابرسی
Statutory law    قانون موضوعه
Stratification    طبقه بندی
Subsequent events    رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
Substantiating    اثبات
substantive tests    ازمون محتوا
Successor auditor    حسابرس جانشین
Sufficiency     کفایت
Summary Schedules    جدول خلاصه
Systems flowchart    نمودگر سیستم کنترل داخلی
systematic selection    انتخاب منظم
   
   
   
   
   
Test period    دوره مورد رسیدگی
Tests of controls     ازمون (رعایت روشهای )کنترها
Time keeping    ثبت اوقات کار
Time summaries    صورت خلاصه های کارکرد
time Ticket job Ticket    برگ کارکرد
trace      ردیابی
Trade Accounts payable    حسابهای پرداختنی تجاری - بستانکاران تجاری
trade Accounts Receivable    حسابهای دریافتنی تجاری - بدهکاران تجاری
Transaction cycle    چرخه معاملات
treasury Stock     سهام خزانه
trust Deeds     اسناد تولید
Trust indenture    قرارداد انتشار اوراق قرضه
Tagging and tracing    علامتگذاری و پیگیری فعالیتها
test    ازمون
Test deck    اطلاعات ازمایشی
Third party beneficiary    شخص ثالث ذینفع
Tick mark    نشانه تیک حسابرسی
Tolerable error    خطای قابل تحمل
Tolerable rate    ضریب قابل تحمل
   
unasserted Claims    دعاوی احتمالی
uncertainty     ابهام
unclaimed wages    حقوق دستمزد مطالبه نشده
understatement    کمتر از واقع نشان دادن
underwriter    ضامن انتشار (پذیره نویسی)
underwriting contract     قرارداد تضمین فروش اوراق بهدار
unqualified opinion    نظر مقبول گزارش مقبول
updating    بهنگام کردن
   
Variables Sampling    نمونه گیری براساس متغیر
vendor    فروشنده مواد و کالا
vendors statement    صورت حساب فروشندگان مواد و کالا
verify    بازبینی بازبینی و اثبات
vouch vouching    سندرسی
voucher    برگ سند
voucher register    معین بستانکاران
vouchers payable    برگه های پرداختنی
   
   
Waiver of compliance    حکم تعلیق رعایت (مفاد قرار داد)
window Dressing    حساب ارایی
work order    دستور کار
walk through test    ازمون شناخت سیستم
Working papers    کاربرگها
Working trial balance    کاربرگ نهایی
written narrative of the system    شرح نوشته سیستم کنترل داخلیتاريخ : شنبه نهم آذر 1392 | 0:16 | نویسنده : ابراهیم مصدقی |

روش صحیح مطالعه

همانگونه نیل به هر مقصودی در تمامی زمینه ها ، رعایت اصول و قواعدی را می طلبد که بدون رعایت ان اصول کسب موفقیت و رسیدن به نقطهء اوج ممکن نیست در مطالعه نیز اصولی وجود دارد که تحت نام نظام مطالعه ، راهنمای فرد برای حرکت از مسیرهایی است که وی را به نقطه، اوج بازدهی در مطالعه رهنمون می سازدو سبب افزایش یادگیری ، افزایش میزان علاقه به مطالعه ، افزایش توان تجزیه و تحلیل ، افزایش اطلاعات و کسب قدرت مبتنی بر دانش می گردد.

متفکرانی که به تنظیم قواعد و اصول مطالعه پرداخته اند هر یک بر مبنای شیوه هایی که مروج آن بوده اندبه گونه ای خاص مراحل نظام مطالعه را پیشنهاد کرده اند که وجه اشتراک این نظام ها بسیار بیشتر و عمیق تر از وجوه افتراق انها می باشد و گوناگونی نظام ها به میزان تاکیداتی است که در هر نظام بر مراحل مختلف نظام های مطالعه صورت می گیرد. نظام های مطالعه ای که در سطح جهان مورد عمل قرار می گیرد بر اساس حروف انگلیسی  هر یک از مراحل ان تحت عناوین RQRSTC  و PQ5R  نامیده می شود.

- مراحل سیستم مطالعهء PQ5R عبارتست از REVIEW (برسی اولیه)،      QUESTION (سوال گذاری) ،READ (مطالعهء اصلی) RECORD ( یادداشت کردن)،RECITATION )بازخوانی)،REFLECT ،(امتحان از خود)، REVIEW (مرور) .

- مراحل سیستم مطالعه PQRSTC عبارتست از PRVIEW (برسی اولیه) ،  QUESTION (سوال گذاری)، READ(مطالعه اصلی)، SELF- RECITATION (بازخوانی ذهنی خود)، TEST(امتحان) ، CONTINUATION (مطالعهء مستمر).

تمایز این نظام ها بر حسب تاکید بر هر یک از مراحل و شیوهء عمل انست هر نظامی میزانی از بازدهی را به دنبال دارد بیشترین بازدهی تنها بر مبنای نظام مطالعهء برتر حاصل خواهد شد.

الف- بخش پیش مطالعه :

به منظور کسب امادگی برای برای انجام مطالعهء اصلی طراحی گردیده استکه با انجان آن همچون ورزشکاری که با نرمش و گرم کردن خود امکامن بهره برداری بهینه از فرصتها  را برای خود فراهم می کند شرایطی را پدید می آورد که از بروز افاتی همچون حواس پرتی –خستگی-بی علاقگی-عدم درک و ...جلوگیری می شودو به تقویت عامل دقت و توجه به تمرکز حواس دامن می زند و زمینهء مطلوب برای افزایش یادگیری و بهره وری در حین مطالعه اصلی فراهم می گردد.مراحلی که طی این بخش در مدت 2 تا 6 دقیقه قبل از مطالعهء اصلی انجام می گیرد دارای ارزش و تاثیرگذاری والایی می باشد:

1. بررسی اجما لی کل کتاب:

 هنگامی که برای اولین بار به کتابی برخورد می کنیدو قصد مطالعهء آن را دارید به بررسی اجمالی آن در مدت 1 -2 دقیقه بپردازیدهدف از بررسی اجمالی کل کتاب ، آشنایی مقدماتی

و ایجاد ارتباط با کتاب است اوراق کتاب را به سرذعت ورق می زنیم و تاملی کوتاه بر تصاویر ،جداول ،نمودارها و فصل های مختلف کتاب می نماییم تا اولین نمای کلی از کتاب در ذهنمان جای گیرد همچنین نگاهی گذرا بر فهرست مطالب،مقدمه و پیشگفتار می اندازیم و آشنایی مقدماتی با نویسنده و آثار وی برقرارمی سازیمبدین ترتیب در مدت زمانی کمتر از 2 دقیقه نخستین گامهها در ارتباط با کتاب برداشته می شود.

2. بررسی اجما لی هر فصل :

 هر زمان که قصد مطالعهء فصلی از کتاب را داریدبه بررسی اجمالی آن (فقط همان فصل نه تمامی فصول کتاب) در مدتی کمتر از 2 دقیقه بپردازید.بررسی اجمالی فصل مورد مطالعه موجب تقویت مبانی آشنایی و ارتباط با آن فصل می گرددو انجام مطالعه ای دلپذیر را نوید می دهددر این بررسی به تاویلی کوتاه از تصاویر-جداول،نمودارها،نکات برجسته-عنوانها- عناوین فرعی – عناوین وسط- نتیجه گیریو پرسشهای آن فصل می پردازیمو ضمناًاطلاع از این امر که فصل مورد مطالعه چند صفحه داردو چه مدت صرف مطالعهء آن خواهد شدکمک موثری برای شروع مطالعهءآن فصل خواهد بود.

3. سوال گذاری:

 این بخش از مهمترین مراحل کل نظام مطالعه محسوب می شودسوال، ارتباط مستقیم با خلاقیت

و تفکر دارد و محصول ذهنهای خلاق می باشد.طرح سوال در هنگام مطالعه نیز می تواند به افزایش یادگیری ، بهره وری و درک زوایای پیدا و ناپیدا بیانجامد.مدت زمانی که برای طرح سوال اختصاص می یابد یک یا دو دقیقه است و لزومی به نوشتن سوالات در این مرحله نمی باشدبرای طرح سوال می توان پرسشهایی راکه در آن فصل نگاشته شده است از نظر گذرانده و یا خود اقدام به طرح سوال کنیم بدین منظورنگاه به تیترها-تیتر های فرعی و نکات برجسته –تیتر های وسط-تصاویر-جداول و نمودارها ، پرسشهای پیشنهادی را به ذهن متبادر می سازید.

 ب - بخش حین مطالعه :

 هنگامی میتوان به اجرای مراحل این بخش پرداخت که که مراحل پیش مطالعه طی شده باشد

در غیر اینصورت نمی توان به کسب بازدهی مطلوب نائل شده ( این بخش شامل 1-مطالعه و یادداشت برداری 2-بازنگری و باز خوانی برای رفع اشکال 3-بازیابی و سنجش خودمی باشدکه به توضیح هر یک خواهیم پرداخت:

1-مطالعه و یادداشت برداری :

 در این مرحله با سرعتی متناسب با متن به مطالعه می پردازیم بخش های ساده و تکراری و توضیحی را با سرعتی بیشتر و بخشهایی که سنگین تر و حاوی اطلاعات تازه است با سرعتی متعادل تر می خوانیم.به تدریج که به خواندن متن ادامه می دهیم نکات کلیدی را استخراج می کنیم و می نوسیم تا آنجایی که تمام شاخه های اصلی و نکات مرتبط به آن گنجانده شوداین نکات باید بیانگر تمامی متن مورد مطالعه باشد.

باید توجه شود که با کمترین کلمات بتوان مطالب بسیاری بازیابی کردبهترین زمان برای استخراج و نوشتن نکات کلیدی همزمان با مطالعهء اصلی است ثبت نکات کلیدی می تواند بلافاصله پس از درک نکتهء کلیدی و یا در پایان خواندن عبارتهای مرتبط با آن و یا در پایان خواند یک ا چند بند صورت گیرد.

2- بازنگری و باز خوانی برای رفع اشکال :

 پس از مطالعهء متن به بازبینی یادداشتها و بازیابیمتن می پردازیم چنانچه به نقطهء مبهمی برخوردیم به رفع اشکال یا ابهام می پردازیم.

 - باز یابی و سنجش از خود :

در این مرحله به باز یابی و امتحان از خود می پردازیم بدین منظور بخشهای مختلف متن را در ذهن خود مرور کنیم و با طرح سوالاتی از خود در رابطه با مطالب آن از به خاطر سپاری کل مطالب و ثبت شکل آن درذهن اطمینان حاصل می کنیم .

 پ- بخش پس از مطالعه :

 از مراحل یادآوری و مرور به شمار می آیدکه دران حافظه مورد توجه است که کورتکس یا قشر خاکستری مغز فعال می گردد.مرحلهء مرور در چندین نوبت صورت می گیرد و اهمیت آن در افزایش زمان پایداری مطالب در حافظه است آنچه در مرحلهء مرور انجام می گیرد به معنای یادگیری مطالب نیست در این مرحله تنها اقدام به مرور و یادآوری مطالب میگرددمراحل قبل به یادسپاری تنها محدود به حافظه کوتاه مدت بوده است و برای ثبت و پایداری دائمی مطالب در حافظه نیاز به انتقال آن مطالب از حافظهء کوتاه مدت به حافظهء بلند مدت بوده است که این امر بواسطه مرور انجام می پذیردبه عبارت دیگر در مرحلهء  یادگیری  90% از کار و انرژی صورت پذیرفته است و یک گام دیگر مانده است تا تمامی آن 100 درصد اطلاعات کسب شده پایدار بماند.اگر در برداشتن این گام آخر سستی کنیم نتیجهء آن بر باد رفتن تمامی دستاوردها و زحمات خواهد بود،حافظهء کوتاه مدت قادر به نگهداری مطالب بیش از دو روز نمی باشدو تنها آن گروه از اطلاعات باقی خواهد ماند بصورت ارادی و آگاهانهیا غیر ارادی و ناخودآگاهانهبه حافظهء بلند مدت انتقال یافته باشد . نخستین مرور باید بلافاصله پس از درس باشد،بارهای پسین را می توان به اوقات دیگری یا زمانهای طولانی همچون یک روزه یا یک هفته و یا یک ماه آینده واگذار کرد.

بازخوانی در سطح بالانمودار فرضی مزایای مرور فاصله ای

 مطالعه بر مبنای نظام مطالعهء برتر برداشتی بیشتر باصرف زمان و انرژی کمتر به همراه دارد وتوانی بی انتها را به ارمغان می اورد و دنیای پرفروغ را مقابل دیدگانمان هویدا می سازد. 

 برگرفته ازکتاب : یادگیری خلاق

 

 تاريخ : شنبه نهم آذر 1392 | 0:0 | نویسنده : ابراهیم مصدقی |

ايجاد و پياده سازي يك برنامه پروژه ... project

بررسي‌ چگونگي‌ ايجاد و پياده‌ سازي‌ يك‌ برنامه‌ي پروژه با رويكرد شش‌ مرحله‌اي‌

اشاره:

هدف‌ اين‌ نوشتار، بررسي‌ چگونگي‌ ايجاد و پياده‌ سازي‌ يك‌ «برنامه‌ي پروژه» با يك رويكرد شش‌ مرحله‌اي‌ است. اين‌ رويكرد شش‌مرحله‌اي‌، مسيري‌ را پيش‌ روي‌ مديران‌ پروژه‌ قرار مي‌دهد تا براساس‌ آن‌ بتوانند ‌مانند، يك‌ مدير پروژه ، سطوح‌ بالاي‌ سازماني،‌ عمل‌ و تمام ‌ابزار لازم‌ را در زمان اجراي‌ پروژه‌ كنترل كنند.

مرحله‌ي‌ اول‌: برنامه پروژه

«برنامه‌ي پروژه» را براي‌ افرادي كه از آن سود مي‌برند توضيح‌ دهيد و عناصر كليدي‌ آن‌ را به‌ بحث‌ بگذاريد.در بحث‌ مديريت‌ پروژه‌، برنامه‌ي پروژه از اصطلاحاتي‌ است‌ كه‌ بيش‌ترين‌ تعبيرها وبرداشت‌هاي  نادرست در مورد آن صورت مي‌گيرد و متاسفانه‌ درست‌ قابل‌ فهم‌ نيست‌. «برنامه‌ي پروژه» مجموعه‌اي  از مدارك‌ و مستندات‌ است‌ كه‌ ممكن است در مدت زمان انجام  پروژه‌ تغيير كند. درست‌ مانند نقشه‌ي‌ مسير، راه‌ و دستورالعمل ‌پيمودن‌ مراحل‌ مختلف‌ پروژه‌ را ارايه‌ مي‌دهد. مدير پروژه‌ هم‌ مانند يك‌ مسافر نيازمند مشخص كردن جريان‌ يا مسير پروژه است. درست‌ مانند يك‌ راننده‌ كه‌ ممكن‌ است‌ با مسايل‌ و مشكلات‌ مختلفي‌ در جاده‌ مواجه‌ شود و يا مسيرهاي ‌جديدي‌ براي‌ مقصد نهايي‌ پيش‌رو داشته‌ باشد، مدير پروژه‌ نيز ممكن‌ است‌،‌ نيازمند ‌اصلاح‌ مسير انجام پروژه‌ باشد.

يك‌ برداشت‌ نادرست رايج‌ از طرح پروژه، معادل‌ كردن‌ طرح‌ با خط‌ زماني‌ يا جدول‌ زماني ‌پروژه‌ است‌، در حالي‌ كه‌ مسير يا دوره‌‌ي زماني‌ پروژه‌، تنها يكي‌از عناصر طرح‌ است. برنامه‌ي پروژه در واقع‌ محصول‌ اصلي‌ كل‌ فرآيند طرح‌ريزي‌ است‌، بنابراين‌ تمام‌ مدارك‌ و مستندات‌ طرح‌ ريزي‌ يا به‌ عبارتي ‌برنامه‌ريزي‌ را در برمي‌گيرد.

براي‌ مثال‌، يك‌ برنامه‌ي پروژه براي‌ ساخت‌ يك‌ ساختمان‌ اداري‌ جديد نه‌ تنها تمام‌ ويژگيهاي‌ ساختمان‌ بودجه‌ وبرنامه‌، بلكه‌ ريسك‌، مبناها و مقايسه‌هاي‌ كيفي‌، تاثيرات‌ محيطي‌ وغيره‌ را نيز بايد دربرگيرد.

عناصر يك‌ برنامه‌ي پروژه عبارت‌اند از:

- مباني‌ و خطوط‌ اصلي‌ و پايه‌اي‌: كه بعضي‌ وقت‌ها‌ معيارهاي‌ عملكرد هم ناميده‌ مي‌شود؛ چرا كه‌ عملكرد كل‌ پروژه‌ بر مبناي‌ آنها اندازه‌گيري‌ مي‌شود. اين‌ مباني‌ سه‌ نقطه‌ شروع‌ قطعي‌ و مسلم‌ پروژه؛ ‌يعني‌ بازه‌ يا چشم‌ انداز كار، برنامه‌ و هزينه‌ هستند، كه براي اندازه‌گيري‌ و برآوردِ درستيِ حركت پروژه در مسير اصلي خود در طول‌ دوره‌ي ‌اجرا به كار برده مي‌شوند.

- برنامه‌ها يا طرح‌هاي‌ مديريتي‌ پايه‌اي:

اين‌ عنصر در برگيرنده‌ي‌ مستنداتي‌ درباره‌‌ي‌ واريانس‌ها يا انحراف‌هاي پديد آمده در طول مسير و چگونگي‌ برطرف‌ و كنترل‌ كردن آن‌هاست.

- محصولات‌ كاري‌ ناشي‌ از فرآيند برنامه‌ريزي‌ يا طرح‌‌ريزي‌ شامل‌ برنامه‌هايي‌ براي‌ مديريت‌ ريسك‌، كيفيت‌، فراهم‌ آوري، كارگزيني‌ و ارتباطات‌.

مرحله‌ي‌ دوم‌: نقش‌ها و وظيفه‌ها‌ را تعريف‌ كنيد:

شناسايي‌ افراد سودبرنده؛ يعني‌ آنهايي‌ كه‌ چه‌ از پروژه‌ و چه‌ از نتايج‌ حاصل‌ از آن،‌ سودهاي قطعي‌ و مسلم مي‌برند، درباره‌ي‌ پروژه‌ها‌ي‌ مهم، بزرگ‌ و داراي‌ ريسك‌ بالا چالش‌‌زا و مشكل‌ است.

اين‌ احتمال‌ وجود دارد كه‌ فهرست‌ كاري‌ و اولويت‌هاي‌ مديران‌، با افراد سود برنده  ‌مغايرت‌ها و تفاوت‌هايي‌ داشته‌ باشد. براي‌ نمونه‌، ممكن‌ است‌ ليست‌ مواردي‌ كه‌ افراد سود برنده  درشوراي‌ شهر-جايي‌ كه‌ ساختمان‌ جديد اداري‌ در حال‌ ساخت‌ است‌- پيش‌نهاد مي‌كنند، با آن‌ چه‌ كه‌ شركت‌ مهندسان‌ مشاور ارايه‌ مي‌كنند، متفاوت‌ باشد.

به طورقطع به‌ اين‌گروه‌ها، گروه‌هاي‌ ديگري‌ هم‌ بايد اضافه‌ شود. از قبيل‌: توسعه‌دهندگاني‌ كه‌ مي‌خواهند مجتمع‌ چند منظوره‌ بسازند، شركت‌ مهندسي‌ كه ‌اين‌ مجموعه‌ را مي‌سازد، شهرونداني‌ كه‌ يك‌ پارك‌ را ترجيح‌ مي‌دهند، مشاوراني‌ كه ‌اثرات‌ زيست‌ محيطي‌ اين‌ بنا را مطالعه‌ مي‌كنند، خود شوراي‌ شهر و غيره‌.

شركت‌ مهندسي‌ ممكن‌ است‌ كه‌ ديدگاه‌ محدودتري‌ داشته‌ باشد. بايد براي‌ مدير پروژه‌ روشن‌ شود كه چه‌ كاري‌ به وسيله‌ي چه‌ كسي‌ انجام‌ مي‌شود و هر يك‌ از افراد سود برنده  چه تصميمي مي‌گيرند.  در هر مورد بايد موافقت‌ مدير پروژه‌ نيز حاصل‌ شود.

مرحله‌ي‌ سوم‌: محدوده و چشم‌ انداز كار را گسترش‌ دهيد:

فهرستي‌ كه‌ مشخص‌ كننده‌ي‌ چشم‌ انداز طرح‌ است ، به طور قطع مهم‌ترين‌ سند در برنامه‌ي پروژه است. كاربرد آن‌ در جلب  توافق‌ مشترك‌ افراد سود برنده،  در تعريف‌ پروژه‌ است. اين‌ سند مبنايي‌ براي‌ جلب‌ نظر موافق‌ حمايت كنندگان مالي‌ و ديگر افراد سود برنده است‌ و نيز‌ احتمال‌ به وجود آمدن برداشت‌ها و تفسيرهاي نادرست يا اختلاف‌ها را كاهش‌ مي‌دهد. اين‌ سند با احتمال‌ بالايي‌ در دوران انجام  پروژه‌ رشد و تغييرمي‌كند و موارد زير را در برمي‌گيرد:

- نيازها، الزامات‌ و مشكلات‌ كسب‌ و كار

- اهداف‌ پروژه‌: بيان مي‌كند كه‌ براي  حل‌ مشكلات‌ كسب‌ و كار چه‌ كارهايي‌ در طول‌ پروژه‌ انجام شود.

- سودهاي به پايان رساندن  پروژه‌، هم‌چنين‌ تعديل‌ و توجيه‌ پروژه‌.

- چشم‌ انداز پروژه‌: بيان‌ مي‌كند كه‌ چه‌ مواردي‌ به‌ پروژه‌ اضافه‌ يا كم‌ شود.

- مبناها و مقياس‌هاي‌ سنجش‌ كليدي‌: عملكردها و ديگرعناصر كه برحسب‌ اندازه‌، سايز و ماهيت‌ پروژه بيان مي‌شوند‌.

اين‌ سند مانند قراردادي بين‌ مدير پروژه‌ و حمايت‌كننده‌ي ‌مالي‌ است، با اين‌ تفاوت‌ كه‌ هر نوع‌ تغيير با تاييد حمايت‌كننده‌ي‌ مالي‌ انجام مي‌شود.

مرحله‌ي‌ چهارم‌: خطوط‌ اصلي‌ و مباني‌ كلي‌ پروژه‌ را گسترش دهيد:

خطوط‌ اصلي‌ بازه‌ي‌ كاري: زماني‌ كه‌ موارد قابل‌ تغيير يا حذف‌ و اضافه‌ در سند ‌ تاييد شد، بايد آنها را بر مبناي‌ ساختار تفكيكي‌ و تجزيه‌ايِ‌ تمام‌ موارد پروژه‌ گسترش‌ داد.

خطوط‌ اصلي‌ بازه‌ي كار شامل‌ همه‌ مواردي‌ است‌ كه ‌در پروژه‌ وجود دارد و بنابراين‌ تمام‌ كارهايي‌ را كه‌ بايد  انجام‌ شوند، شناسايي‌ مي‌كند. اين‌ موارد بايد جامع‌ باشند. براي‌ نمونه‌، بنا كردن‌ يك‌ ساختمان‌ اداري‌‌ موارد گوناگوني‌ دارد كه‌ با خود ساختمان و به‌ همان‌ اندازه‌ با مطالعات‌ مربوط‌ به‌ تاثيرات‌ آن‌، توصيه‌ها، پيش‌نهادها،  نقشه‌ها، طرح‌هاي‌ چشم‌‌انداز و ... ‌رابطه‌ دارد ‌.

- مباني‌ و خطوط‌ اصلي‌ برنامه‌ و هزينه‌.

- تمام‌ فعاليت‌ها و وظايف‌ مورد نياز براي‌ پياده‌‌سازي‌ و اجراي‌ هر يك‌ از موارد قيد شده‌ در سند را شناسايي‌ كنيد. مشخص كنيد كه فهرست‌ وظايف‌ با بيان چه‌ جزييات‌ و با چه‌ دقتي‌ بايد به‌ عوامل‌ مختلف‌ وابسته‌ باشد، براي نمونه تجربه‌ كاري‌ گروه، ريسك‌ و شرايط‌ مطمئن نبودن‌ پروژه‌، ابهام‌ در مشخصات، مقدار خريد مورد انتظار.

- منابع‌ هر يك از فعاليت‌هاي تعيين شده  را  مشخص‌ كنيد.

- تخمين‌ بزنيد كه‌ هر مسئوليت با چند ساعت‌ كار انجام مي‌شود.

- هزينه‌‌ي هر فعاليت‌ را برآورد كنيد. براي‌ هر منبع از نرخ‌ متوسط‌ ساعتي‌ استفاده‌ كنيد.

- به مقدار فشار روي‌ هر منبع‌ توجه‌ داشته‌ باشيد؛ به‌ اين‌ معني‌ كه‌ از هر منبع‌ در نهايت چند ساعت‌ مي‌توان‌ در‌ پروژه‌ استفاده‌ كرد.

- نحوه‌ي‌ ارتباط‌ يا وابستگي‌ فعاليت‌ها به‌ يكديگر را تعيين‌ كنيد، يعني‌ هر‌ فعاليت ‌به‌ كدام‌ فعاليت‌هاي‌ ديگر وابسته‌ است‌ و به‌ اين‌ شكل‌ مسير بحران‌ را براي‌خود ترسيم‌ كنيد تا فعاليت‌ها‌ را برحسب‌ اولويت‌ انجام‌ دهيد.

- برنامه‌ يا جدول‌ كاري‌ خود را گسترش‌ دهيد به‌ گونه‌اي‌ كه‌ تمام‌ فعاليت‌ها، برآوردها و ارزيابي‌ها در يك‌ تقويم‌ كاري‌ قرار گرفته‌ باشد. بايد‌ يك‌ دوره‌ي‌ زماني ‌(هفته‌، ماه‌، فصل‌، سال‌) در اين‌ جدول‌ مشخص‌ شده‌ باشد و تعيين شود كه‌ در هر دوره‌ي‌ زماني‌ منتخب‌، كدام‌ منبع‌، كدام‌ فعاليت‌ را به‌ انجام‌ مي‌رساند، هر فعاليت‌ در چه‌ مدت‌ زمان‌ انجام‌ مي‌شود، و برابر برنامه چه‌ موقع‌ ‌شروع‌ مي‌شود و كي به‌ پايان مي‌رسد.

- گسترش‌ خطوط‌ كلي‌ هزينه‌ها: كه‌ در واقع‌ يك‌ بودجه‌ با فاز يا دوره‌ي‌ زماني‌ است‌ يا دوره‌ هزينه‌ - زمان(؟)‌

نبايد تصور كرد كه بعد از انجام هر مرحله از اين فرآيند ديگر نيازي به تكرار آن نخواهد بود؛ به اين معني كه در طول‌ پياده‌ سازي‌ پروژه‌، ممكن است مجبور شويد  مرحله‌ يا مراحلي‌ را اضافه‌ يا مرحله‌اي‌ را به طور كامل يا تك به تك، دوباره تكرار كنيد.

مرحله‌ي‌ پنجم‌:

طرح‌ها و نقشه‌هاي‌ مديريتي‌ بنيادي‌ و پايه‌اي‌ پديد آوريد. هنگامي‌ كه‌ مباني‌ و اساس‌ بازه‌ي كار، برنامه‌‌ي كاري‌ و هزينه‌ها را تدوين‌ كرديد، مراحلي‌ به وجود آوريد كه‌ از آن‌ به‌ بعد گروه‌ پروژه‌ بتواند مديريت‌ انحراف‌ها و واريانس‌هاي ‌احتمالي‌ در طول‌ كار را به عهده بگيرد. تمام‌ طرح‌ها و نقشه‌هاي‌ مديريتي‌ به طور معمول شامل‌ بازبيني‌، مرور و تاييد دوباره است‌ تا تغييرات‌ لازم‌ در مباني‌ را انجام دهد. سطوح‌ متفاوت‌ تاييد، نيازمند انواع‌ مختلف‌ تغييرات‌ است.اين‌ طور نيست‌ كه‌ تمام‌ درخواست‌ها به‌ تغييرات‌ در بازه‌ي كار، برنامه‌ي‌ كاري ‌يا هزينه‌ها و بودجه‌ منجر شود، اما براي‌ مطالعه‌ و بررسي‌ تمام‌ درخواست‌ها وپيش‌نهادهاي جديد و تاثير آن‌ها‌ بر پروژه‌ فرآيندي موردنياز است‌.

مرحله‌ي‌ ششم‌: ارتباط‌ يا نحوه‌‌ي ارتباطات‌

يكي‌ از جنبه‌هاي‌ مهم‌ در برنامه‌ي پروژه، طرح‌ يا نقشه‌ ارتباطات‌ است. اين‌ سند موارد ذيل‌ را دربردارد:

- چه‌ كسي‌ چه‌ گزارشي‌ را چند وقت‌ يك‌بار، با چه‌ قالب‌ و شكلي‌ و از طريق‌ كدام‌ رسانه‌ي‌ ارتباطي‌ مي‌خواهد.

- مقولات‌ مختلف‌ چگونه‌ و در چه‌ زماني برحسب‌ مراحل‌ مختلف‌ موفقيت‌ گسترش‌ مي‌يابند ‌.

- اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ پروژه‌ كجا ذخيره‌ مي‌شود و چه‌ كسي‌ مي‌تواند به‌ آن‌دست‌رسي‌ داشته‌ باشد.

- ريسك‌هاي‌ جديدي‌ به‌ وجود آمده و راه‌ مقابله‌ با آن‌ها يا پاسخ‌ دادن‌ به آنها‌ چيست‌.

- چه‌ مقياس‌هاي‌ سنجشي‌ مورد استفاده‌ قرار خواهد گرفت‌ تا اطمينان‌ حاصل ‌شود كه‌ يك‌ محصول‌ كيفي‌ ساخته‌ شده‌ است‌.

- كدام  ذخيره‌ يا اندوخته‌ها  براي‌ كدام‌ شرايط‌ بحراني‌ و پيش‌بيني‌ نشده مورد استفاده‌ قرار گرفته‌ است‌.

رسيدن محتواي پروژه به سودبرندگان اصلي،‌ پس از  به‌ پايان‌ رسيدن آن، بسيار مهم‌ است‌. اين‌ ارتباط‌ بايد‌ موارد زير‌ را دربرگيرد:

- بازبيني‌ و تاييد برنامه‌ي پروژه

- فرآيندي‌ براي‌ تغيير محتواي‌ طرح‌

- مراحل‌ بعدي‌ - اجرا و كنترل‌ برنامه‌ي پروژه و همچنين‌ نقش‌ها و وظايف‌ سودبرندگان‌.

گسترش‌ يك‌ برنامه‌ي پروژه بي‌ عيب‌ و نقص‌ و كامل‌ زمان‌ مي‌خواهد. ممكن است مدير پروژه وسوسه ‌شود كه‌ مرحله‌ي‌ طرح‌ و برنامه‌ريزي‌ را حذف‌ كند و يك‌راست‌ به سراغ‌ اجرا برود.

همان‌طور كه‌ مسافري‌ كه‌ با نقشه‌‌ي قبلي‌ و از پيش‌ مطالعه‌ شده‌ اقدام‌ به‌سفر مي‌كند، بسيار سريع‌تر و آسان‌تر از مسافري‌ كه‌ هيچ‌ برنامه‌ريزي‌ ندارد به‌ مقصد مي‌رسد، مدير پروژه‌اي‌ كه‌براي‌ ايجاد يك‌ برنامه‌ي پروژه‌ي تميز و بي‌عيب‌ وقت‌ مي‌گذارد مسير سرراست‌تري‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ موفقيت‌ در پروژه‌ طي‌ خواهدكرد

 

ترجمه :مقاله منتشره در http://www.computerweekly.com/

نويسنده : Elizabeth and Richard Larson

 

 تاريخ : جمعه هشتم آذر 1392 | 23:58 | نویسنده : ابراهیم مصدقی |


1. خلاصه نویسی دروس اصل مهمی برای مرور بهتر و طبقه بندی اصولی تر مطالب در ذهنتان است.پس خلاصه نویسی را فراموش نکنید!!


2.استفاده صحیح از زمان مطالعه تان!! خیلی از دوستانم را دیدم که از صبح که شروع به مطالعه می کنند با زبان شروع می کنند.خوب این عادت خوبی است،اما وقتی در ساعات اولیه مدیریت و مهندسی نرم افزار و تئوری خوانده شود و در ساعات پایانی شبکه و ریاضی و آمار و ...، یعنی استفاده نادرست از زمان مطالعه! اصولی ترین روش این است که زمانی که ذهنتان در اوج آمادگی است را به دروس سخت تر که نیاز به یادگیری دارند اختصاص دهید.


3.دو درس مشکل را پشت سر هم نخوانید.

 

4.همه دروس را در یک روز نخوانید!.سعی کنید در یک دوره سه ماهه  چند درس کامل بخوانید

 

5.روز جمعه را فقط به مرور خلاصه نویسی هایتان اختصاص دهید.این ربطی به مرور همیشگی درس ها ندارد.این کار فقط تاکید بیشتری بر مرور است!

 

6.در پایان روز جمعه برنامه کل هفته بعدتان را مشخص کنید و در پایان هفته دقیقا مشخص کنید که چه مقدار از برنامه تان را انجام داده اید.در هفته های اول معمولا طبق برنامه پیش نخواهید رفت اما به مرور یاد خواهید گرفت که چگونه برنامه درستی برای خودتان تدوین کنید.

 

7سعی کنید در پایان هر شب بازدهی کار خودتان را حساب کنید

8 .سعی کنید در هنگام خواب هر شب مطالبی را که خوانده اید در ذهن مرور کنید(در رختخواب)

 

9.زمانی که مطلبی را نمی فهمید، از آن بگذرید.در دور دوم و یا سوم بالاخره آنرا خواهید فهمید.اما اگر در آن لحظه بیش از اندازه درگیر آن شوید، ممکن است نتیجه ای جز بیزاری از درس و بی حوصلگی برایتان نیاورد...(در نهایت از  voic  استفاده کنید)

 

10.حتما در آزمون های آزمایشی شرکت کنید!آزمون آزمایشی یعنی بارها و بارها در شرایط مشابه آزمون قرار گرفتن و ...(تعداد زیاد ازمون های ازمایشی می تواند مضر باشد)
(

 

11.هر چه فاصله بین مرورتان بیشتر شود یعنی از دست دادن زمان و اتلاف انرژی!پس این موضوع را جدی بگیرید!!(چون ذهنتان تنبل میشود)

 

12.از هم اکنون زمان بیشتری را برای دروسی که تسلط ندارید بگذارید.چون در ماههای پایانی این موضوع از مهمترین عوامل استرس زا می شود!

 

13.اگر می خواهید تا پایان آزمون در شرایط مطلوب روحی باشید ورزش را به برنامه خودتان اضافه کنید!پیاده روی و شنا و کوه نوردی برای ایجاد آرامش و اعتماد به نفس و از بین بردن استرس معجزه می کند!!

 

14.تفریح را به طور کامل از برنامه تان حذف نکنید.زمانهایی واقعا لازم است با دوستانتان به گردش بروید! این موضوع می تواند انرژی های منفی را از شما دور کند.اما لطفا در این زمینه افراط نکنید

 

 

 

 

1. خلاصه نویسی دروس اصل مهمی برای مرور بهتر و طبقه بندی اصولی تر مطالب در ذهنتان است.پس خلاصه نویسی را فراموش نکنید!!

 

 

2.استفاده صحیح از زمان مطالعه تان!! خیلی از دوستانم را دیدم که از صبح که شروع به مطالعه می کنند با زبان شروع می کنند.خوب این عادت خوبی است،اما وقتی در ساعات اولیه مدیریت و مهندسی نرم افزار و تئوری خوانده شود و در ساعات پایانی شبکه و ریاضی و آمار و ...، یعنی استفاده نادرست از زمان مطالعه! اصولی ترین روش این است که زمانی که ذهنتان در اوج آمادگی است را به دروس سخت تر که نیاز به یادگیری دارند اختصاص دهید.

 

3.دو درس مشکل را پشت سر هم نخوانید.

 

4.همه دروس را در یک روز نخوانید!.سعی کنید در یک دوره سه ماهه  چند درس کامل بخوانید

 

5.روز جمعه را فقط به مرور خلاصه نویسی هایتان اختصاص دهید.این ربطی به مرور همیشگی درس ها ندارد.این کار فقط تاکید بیشتری بر مرور است!

 

6.در پایان روز جمعه برنامه کل هفته بعدتان را مشخص کنید و در پایان هفته دقیقا مشخص کنید که چه مقدار از برنامه تان را انجام داده اید.در هفته های اول معمولا طبق برنامه پیش نخواهید رفت اما به مرور یاد خواهید گرفت که چگونه برنامه درستی برای خودتان تدوین کنید.

 

7سعی کنید در پایان هر شب بازدهی کار خودتان را حساب کنید

8 .سعی کنید در هنگام خواب هر شب مطالبی را که خوانده اید در ذهن مرور کنید(در رختخواب)

 

9.زمانی که مطلبی را نمی فهمید، از آن بگذرید.در دور دوم و یا سوم بالاخره آنرا خواهید فهمید.اما اگر در آن لحظه بیش از اندازه درگیر آن شوید، ممکن است نتیجه ای جز بیزاری از درس و بی حوصلگی برایتان نیاورد...(در نهایت از  voic  استفاده کنید)

 

10.حتما در آزمون های آزمایشی شرکت کنید!آزمون آزمایشی یعنی بارها و بارها در شرایط مشابه آزمون قرار گرفتن و ...(تعداد زیاد ازمون های ازمایشی می تواند مضر باشد)

 

11.هر چه فاصله بین مرورتان بیشتر شود یعنی از دست دادن زمان و اتلاف انرژی!پس این موضوع را جدی بگیرید!!(چون ذهنتان تنبل میشود)

 

12.از هم اکنون زمان بیشتری را برای دروسی که تسلط ندارید بگذارید.چون در ماههای پایانی این موضوع از مهمترین عوامل استرس زا می شود!

 

13.اگر می خواهید تا پایان آزمون در شرایط مطلوب روحی باشید ورزش را به برنامه خودتان اضافه کنید!پیاده روی و شنا و کوه نوردی برای ایجاد آرامش و اعتماد به نفس و از بین بردن استرس معجزه می کند!!

 

14.تفریح را به طور کامل از برنامه تان حذف نکنید.زمانهایی واقعا لازم است با دوستانتان به گردش بروید! این موضوع می تواند انرژی های منفی را از شما دور کند.اما لطفا در این زمینه افراط نکنید

 تاريخ : جمعه هشتم آذر 1392 | 23:55 | نویسنده : ابراهیم مصدقی |

لیست دروس کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد

لیست دروس دوره کارشناسی ارشد حسابداری بر اساس نیمسالهای تحصیلی طبق آخرین سرفصل مدیریت کل دفتر مطالعات و برنامه ریزی آموزشی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی .

نیمسال اول

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیش نیاز

1

حسابداری دولتی پیشرفته

3

اختصاصی

-

2

سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

3

اختیاری

-

3

روش تحقیق

3

پیش نیاز

-

4

زبان تخصصی

2

پیش نیاز

-

جمع

11

نیمسال دوم

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیش نیاز

1

تئوری حسابداری (1)

3

اختصاصی

-

2

حسابداری مدیریت

3

اختصاصی

-

3

مسائل جاری در حسابداری

2

اختصاصی

-

4

تصمیم گیری در مسائل مالی

3

اختصاصی

-

جمع

11

نیمسال سوم

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیش نیاز

1

تئوری حسابداری (2)

3

اختصاصی

تئوری حسابداری

2

تحلیل آماری

2

پیش نیاز

-

3

حسابرسی پیشرفته

2

اختصاصی

-

4

بررسی موارد خاص در حسابداری

3

اختصاصی

-

5

پژوهش عملیاتی پیشرفته

3

جمع

13

نیمسال چهارم

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیش نیاز

1

پایان نامه

4

منبع و تحقیق

-

جمع

4

تذکر :

1-  دانشجو می تواند از نیمسال دوم موضوع پایان نامه خود را به گروه پیشنهاد دهد .

2-  حداقل فاصله زمانی بین تاریخ تصویب پروپوزال تا زمان دفاع می بایست 6 ماه باشد .

۳-هرترمم۸تا۱۴واحد البته می تونید بردارید!

 تاريخ : جمعه هشتم آذر 1392 | 23:52 | نویسنده : ابراهیم مصدقی |

حسابداری نفت

نفت یکی از مهمترین صادرات کشور ما را تشکیل می دهد . بخش عمده ای از درآمد ملی و تولید ملی کشور ما را نفت تشکیل می دهد . حسابداری نفت یکی از مهمتری و پیچیده ترین حسابداری بهای تمام شده است . در این گفتار گذری اجمالی خواهیم داشت بر کلیت این نوع از حسابداری . هدف ما تنها بررسی استهلاک دارایی ها ُُ، هزینه های تولید و موجودی گیری ها در این نوع از حسابداری است .
استهلاک : استهلاک در این نوع از حسابداری مانند سایر انواع حسابداری تابع روش و عمر مفید می باشد . به طور کلی می توان استهلاک ها را به شرح زیر طبقه بندی نمود :
شرح و نام دارایی قابل استهلاک                                                 طول عمر مفید به ماه
الف ـ زمین :
۱- در مواردی غیر از عملیات حفاری چاههای نفت و گاز                    مستهلک نمی گردد
۲- زمین برای حفر چاههای نفت و گاز                                                  ۱۲۰ ماه
۳- هزینه های بهبود و اصلاح زمینهای استیجاری                            طول مدت اجاره یا ده
                                                                                          سال هر کدام کمتر باشد
ب ـ مخارج تحقیقات ژئولوژی ، ژئوفیزیک و تاپوگرافی :
۱- در صورت مثبت بودن تحقیقات                                                        ۱۲۰ ماه
۲- در صورت نیافتن منابع                                                           یکجا هزینه می گردد
ج ـ چاههای نفت و گاز :
۱- در صورت اقتصادی بودن و عملیاتی شدن                                          ۱۲۰ ماه 
۲- در صورت عدم دسترسی به نفت و اقتصادی نبودن                     یکجا هزینه می گردد

سایر اقلام دارایی و عمر مفید آنها عبارتند از :
اقلام دارایی                                                                  نرخ استهلاک
ساختمان و تأسیسات                                                       ۱۰ ساله
ماشین آلات فنی                                                              ۱۰ ساله
ماشین آلات ساختمانی                                                     ۵  ساله
وسائط نقلیه                                                                     ۳ ساله
کشتی ُ، قایقها ، هواپیما ، وسائل فرودگاهی                          ۵ ساله
اثاثیه                                                                           ۳،۵و۱۰ ساله
توجه داشته باشید که کلیه دارایی ها با روش مستقیم مستهلک می شوند .
هزینه های شرکتهای تولید کننده نفت :
۱- هزینه های بدست آوردن حق بهره برداری از منطقه عملیاتی : که عبارتست از خرید یا اجاره محل عملیات حفاری .
۲- هزینه اکتشاف : این هزینه مربوط به هزینه های کشف چاه می باشد که به پنج بخش تقسیم می شود :
۱-۲ - هزینه نقشه کشی        ۲-۲ - هزینه نگهداری زمین        ۳-۲ -هزینه چاه آزمایشی
۴-۲ - هزینه تجهیز و حفر چاههای اکتشافی          ۵-۲ - هزینه حفاری چاههای آزمایشی اکتشافی
۳- هزینه های حفاری : عبارتست از هزینه هایی که قبل و بعد از زدن دکل حفاری انجام می شود که به ترتیب عبارتست از :
۱-۳ - هزینه های حفاری نامشهود                          ۲-۳ - هزینه های حفاری مشهود
۴ - مراحل دسترسی به نفت : عبارتست از هزینه هایی که در طی مراحل مختلف حفاری صرف می شود .
۵ - هزینه های توسعه : عبارتست از هزینه هایی که صرف توسعه و تجهیز میدان نفتی می شود .
۶- هزینه های استخراج : عبارتست از کلیه هزینه هایی که جهت تولید نفت استخراج شده صورت می گیرد . از قبیل انتقال به پالایشگاه و غیره .
محاسبه بهای تمام شده نفت خام و گاز طبیعی استخراجی توسط شرکت ملی نفت ایران به شکل زیر می باشد :

هزینه های جاری و عملیات میدان                                                   ***
اضافه می شود :
هزینه استهلاک هزینه های سرمایه ای انجام شده جهت میدان            ***
سهم هزینه های سربار دفتر مرکزی وزارت نفت                                 ***
قیمت تمام شده نفت خام و گاز طبیعی استخراجی                          ****

موجودی گیری ها : موجودی ها در حسابداری نفت به دو بخش تقسیم می شوند :
۱ - شمارش و کنترل اقلام موجودی در انبار ها .
۲ - اندازه گیری و کنترل موجودی نفت خام ، فرآورده های نیم ساخته و ساخته شده .
بخش اول مربوط به کالاهای معمولی است که ممکن است در هر انباری وجود داشته باشد و روشهای مشخصی مانند شمارش تک به تک یا شناسایی ویژه و یا روشهای معمول محاسبه موجودی پایان دوره را طلب می کند .
اما بخش دوم مربوط به موجودی های نفتی و مشتقات آن است . مخازن نفت ، استوانه ای شکل است . جهت تعیین موجودی نفت درون مخازن از دو روش دستی و مکانیکی استفاده می کنند . در روش مکانیکی ارتفاع نفت داخل مخازن بوسیله نشانگر های دیجیتالی که بر روی دیواره مخازن قرار دارد تعیین می شود .
در روش دستی این کار بوسیله انداختن وزنه بسته شده به یک ریسمان انجام می شود .
دقت داشته باشید که در مواقع حساسی چون انبار گردانی پایان سال مالی ، حتما از روش دستی استفاده می شود .
همانطور که ملاحظه نمودید ، حسابداری نفت یک حسابداری پیشرفته و قابل بحث و موشکافی است که باید با دقت و سلامت بالا انجام شود . زیرا هر گونه انحراف از واقعیت می تواند صدمه جبران ناپزیری به کشور ، دولت و به تبع آن به مردم وارد کند .

 تاريخ : جمعه هشتم آذر 1392 | 23:39 | نویسنده : ابراهیم مصدقی |

۱۳ شغل در رشته حسابداري و ميزان حقوق هر يك

بسياري از دوستان و حسابداران وقتي براي اشتغال به شركتها و مؤسسات مراجعه مي كنند / نمي دانند به چه عنواني استخدام خواهند شد و يا اگر هم به آنها بگويند كه عنوان شغل در امور مالي آن شركت چيست / باز هم دوستان عزيز شرح وظايف آن شغل و اعمالي را كه بايستي انجام دهند / نمي دانند و از همه مهم تر قيمت و بهاي خدمات خود را هم نمي دانند ! و اين مطلب خيلي خيلي به شخصيت و تخصص شما ضربه خواهد زد .

كسي كه قيمت و بهاي كار خود را نداند و از جملاتي مثل : توافقي !! فرقي نمي كند !! شما بفرماييد !!! طبق اشل حقوقي شركت !!! وو...... استفاده كند و در رزومه خود بنويسد / ارزش كار تخصصي و ارزش شخصيتي خود را زير سوال خواهد برد .
بسياري از دوستان از ما مي پرسند كه : پست حسابدار و يا رئيس حسابداري به آنها در جايي پيشنهاد شده است و نمي دانند بايستي چقدر حقوق درخواست كنند !!
در اين قسمت قصد داريم انواع پست ها و مشاغل حسابداري و مالي را بررسي نموده و شرح وظايف هر كدام را تشريح و ميزان حقوق و دستمزدي را كه شما حسابداران عزيز بايستي از كارفرما بخواهيد را براي دوستان گرامي بازگو نماييم / تا بدانيد وقتي در پستي از پست هاي مالي و حسابداري مؤسسه اي قرار گرفتيد بايستي چه كارهايي را كه در حوزه ي فعاليت شماست انجام دهيد و چه ميزان حقوق درخواست نماييد .

توضيح مهم : ( اين مبالغ تقريبي است و براي سال ۱۳۹۱ ارزيابي شده اند / البته بسيار واضح است كه حقوق و دستمزد كارمندان در بسياري از مواقع بين كارمند و كارفرما به صورت توافقيست / اما دوستان و همكاران گرامي بدانند كه نرخ شغل هاي حسابداري ذيل در همين حد است و علم و دانش و تخصص خود را كه سالها و با مشقات و صرف هزينه هاي بسيار بدست آورده اند را / ارزان ارائه ندهند )
اين پست ها و مشاغل مختلف مالي عبارتند از :

عنوان شغلي

ميزان تحصيلات

سوابق كاري

حداقل حقوق

حداكثر حقوق

كمك حسابدار

فوق ديپلم يا ليسانس حسابداري

زير ۵ سال

۶۰۰ هزار تومان

۸۰۰ هزار تومان

حسابدار

ليسانس حسابداري

۵ سال

۸۰۰ هزار تومان

۲۰۰ / ۱ ميليون

حسابدار مالي

ليسانس حسابداري

۵-۷ سال

۱ ميليون

۵/ ۱ ميليون

حسابدار صنعتي

ليسانس حسابداري

۵-۷ سال

 ۵/۱ ميليون

۲ ميليون

حسابدار فروش

ليسانس حسابداري

۵-۷ سال

۸۰۰ هزارتومان

۱ ميليون

حسابدار انبار

ليسانس حسابداري

۵-۷ سال

۸۰۰ هزار تومان

۱ ميليون

حسابدار ارشد

ليسانس يا فوق ليسانس حسابداري

۵-۷ سال

۲۰۰/۱

۷۰۰/۱

رئيس حسابداري

ليسانس يا فوق ليسانس حسابداري

۱۰ سال

۸۰۰/۱

۵۰۰/۲

مدير مالي

فوق ليسانس حسابداري

۱۰-۱۵ سال

۴ ميليون

۶ ميليون

معاونت اداري و مالي

فوق ليسانس يا دكترا حسابداري

۱۰-۱۵ سال

۷ ميليون

۱۲ ميليون

حسابرس داخلي

فوق يا ليسانس حسابداري

۱۰ سال

۲ ميليون

۳ ميليون

سرپرست حسابرسي

فوق يا ليسانس حسابداري

۱۰ سال

۳ ميليون

۵/۳ ميليون

مدير حسابرسي داخلي

فوق يا ليسانس حسابداري

۱۰ سال

۵/۳ميليون

۴ ميليون

توجه داشته باشيد كه :
۱ - اين مبالغ تقريبي است / اما بسيار نزديك به واقعيت و ممكن است در برخي از شركتها كمي بالا و پايين داشته باشد / اما به هر صورت نوسان هر رنج از حقوق بيان شده بيشتر از ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان نخواهد بود .
۲ - هيچگاه در رزومه خود ننويسيد ( طبق قانون كار ) و به هيچ عنوان اين جمله را از كارفرما نپذيريد / چون قانون كار و حداقل آن كه هر ساله تعيين مي شود براي كارگران ساده و بي تخصص و غير دانشگاهي است نه براي شما كه كارشناس و كارشناس ارشد هستيد و ۴ الي ۶ يا ۸ سال در دانشگاه كسب تخصص نموده ايد و بعضا هم طراز مهندسين و يا بالاتر از مهندسين هستيد و داراي تخصص حسابداري و مالي .

منبع : سايت انجمن علمي تخصصي حسابداران ايران

www.hesabdary.netتاريخ : جمعه هشتم آذر 1392 | 23:37 | نویسنده : ابراهیم مصدقی |

محورهاي پيشنهادي پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد و رساله‌هاي دكتري

مورد حمايت معاونت علمي و فناوري رييس‌جمهور

تجاري‌سازي فناوري:

1) ارزيابي تعامل سياستهاي توسعة صنعتي و اقتصادي كشور، از جمله برنامه پنجم توسعه و ساير قوانين اقتصادي و...، با سياستهاي كلان توسعة علم و فناوري در كشور

2) ارزيابي سياستهاي كشور در زمينه ارائه خدمات تجاري‌سازي و بررسي تجارب كشورهاي مختلف با تأكيد بر نقش دولتها در شكل‌گيري، بازارسازي، حمايت و تسهيل ارائه خدمات تجاري‌سازي

3) بررسي نيازهاي اصلي و عمده شركتهاي دانش‌بنيان داخلي در حوزه خدمات تجاري‌سازي و فناوري تا بازار

4) بررسي نقش نهادهاي دولتي و بخش خصوصي در توسعه تجاري‌سازي، تجربيات موجود در ايران و ساير كشورها و ارائه راهكارهايي براي ايران

5) بررسي تجربيات موفق مراكز خدمات تخصصي تجاري‌سازي در كشورهاي مختلف

6) چگونگي حمايت از ايجاد مراکز ارائه خدمات پشتيبان "ايده تا بازار" و نهادهاي واسط حقوقي، مالي، فني و اداري در موضوعات اولويت‌دار علم و فناوري

7) تحليل مشوقهاي مالي متنوع از جمله معافيت مالياتي، کمک، وام، معافيتهاي گمرکي و تعرفهاي براي تقويت نقش بخش خصوصي و بنگاههاي نوآور

8) ايجاد فن‌بازارهاي عمومي و ايجاد فن‌بازارهاي تخصصي در حوزه‌هاي اولويت‌دار کشور

9) جايگاه و نقش شركتهاي بزرگ (به عنوان پيشرانهاي توسعه اقتصاد دانش‌بنيان)، در توسعه فناوري و نوآوري و چگونگي حمايت از آنها، تجربيات كشورهاي موفق و الزامات آن در كشور

10) پيمايش نوآوري در شركتهاي دانش‌بنيان فعال در كشور

نظام تأمين مالي علم و فناوري:

11) بررسي نقش و عملكرد صندوق‌ها و نهادهاي تأمين مالي و خطرپذير در حوزه علم و فناوري در ايران (تعيين خدمات مالي ضروري كه هم‌اكنون توسط اين صندوق‌ها يا در نظام مالي كشور به خوبي ارائه نمي‌شود و چگونگي راه‌اندازي آن خدمات و نقش دولت و معاونت علمي و فناوري در اين خصوص) و مطالعه تجربيات ساير كشورها

12) نحوه ايجاد مكانيزم‌هاي ضمانتي و پوشش بيمه‌اي مناسب براي فرايندها و محصولات و خدمات دانش‌بنيان (بند هـ ماده 3 قانون حمايت از شركتها و موسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوريها و اختراعات)

13) بررسي كاركردها و نحوه استفاده از بازار سرمايه (بويژه فرابورس) در تأمين مالي شركتهاي دانش‌بنيان و صندوق‌هاي پژوهش و فناوري (به همراه بررسي نمونه‌هاي خارجي)

14) نحوه ايجاد شبکة‌ هماهنگي و همکاري فعاليتهاي مالي بين نهادهاي تامين مالي علم و فناوري و بررسي نمونه‌هاي مشابه خارجي

15) بررسي كاركردها و نحوه فعاليت شركتهاي تأمين سرمايه در تأمين مالي طرح‌ها و شركتهاي دانش‌بنيان (به همراه بررسي نمونه‌هاي خارجي)

16) مطالعه موردي عملكرد صندوق حمايت از پژوهشگران و نوآوران تناسب عملكرد با (اهداف اوليه و فلسفه وجودي، دستاوردها و...)

ارتباط صنعت و دانشگاه:

17) ارزيابي و آسيب‌شناسي تجربيات كشور در برقراري ارتباط صنعت و دانشگاه

18) بررسي سياست‌هاي ساير كشورها در ايجاد ارتباط موفق بين دانشگاه با جامعه و صنعت (نقش نهادها و ساختارهاي متولي ايجاد اين ارتباط، نقش آئين‌نامه ارتقاء به اعضاي هيئت علمي، بررسي سياستهاي تشويقي دولتها در اين زمينه، قوانين محرك، نقش بنيادها و سازمانهاي حمايتي در شكل‌گيري اين تعاملات و...)

19) بررسي تجربيات موفق ساير كشورها در تأمين مالي دانشگاهها با هدف همراستايي دانشگاه‌ها با نيازهاي جامعه

20) بررسي جايگاه و عملكرد كانون‌هاي هماهنگي دانش و صنعت و ارائه پيشنهادهايي جهت بهبود عملكرد آنها

21) بررسي چگونگي طراحي نظام ارزيابي و رتبهبندي نهادهاي علمي و فناوري و نوآوري از جمله دانشگاهها و مراكز پژوهشي و ارتباط آن با ساير سياست‌ها از جمله تأمين مالي

صادرات كالاها و خدمات دانش‌بنيان:

22) تعريف كالاها، خدمات و فعاليتهاي دانش‌بنيان و بررسي تحليلي مدلهاي تحليلي تقسيم بندي آنها و اقتضائات بومي كشور

23) بررسي روندهاي صادراتي كشور، تجربيات موفق و ناموفق حضور در بازارهاي خارجي و مقايسه با كشورهاي رقيب

24) ارزيابي و آسيب‌شناسي سياستها و نحوه حمايت از صادرات دانش‌بنيان (جوايز صادراتي، تعرفه‌هاي صادراتي، تأمين مالي، مذاكرات و تعاملات بين هيئتهاي سياسي و اقتصادي، خدمات نظام بانكي، فعاليت ديپلماتها و سفارتخانه‌ها و نمايندگي‌هاي اقتصادي، سياسي، علمي و فناوري ايران  در خارج از كشور و...)

25) چالش‌ها و موانع پيش‌روي صادركنندگان كالاها و خدمات دانش‌بنيان (خدمات مالي، بانكي و بيمه‌اي، برندهاي ملي و برتر، توجه به ملاحظات مالكيت فكري، كسب و رعايت استانداردهاي بين‌المللي، چالش‌هاي حقوقي در مذاكرات و قراردادها، سطح فناوري پايين‌تر و...) و چگونگي برطرف نمودن آنها

26) راهكارهاي ارتقاي صادرات خدمات فني و مهندسي كشور، ارزيابي اقدامات گذشته و ارايه پيشنهاد

27) نقش تشكل‌هاي صنعتي و خدماتي در كمك به صادرات پايدار كالاها و خدمات دانش‌بنيان

28) بررسي و آسيب‌شناسي حضور شركتهاي دانش‌بنيان ايراني در نمايشگاههاي خارج از كشور

29) روش‌هاي اجرايي و توسعه مفهومي ديپلماسي فناوري

30) روش‌هاي افزايش حضور و نقش جمهوري اسلامي ايران در سازمانهاي بين‌المللي تخصصي (بصورت موردي)

31) مطالعه سياست‌هاي كشورهاي موفق در حمايت از توسعه و ارتقاء صادرات محصولات دانش‌بنيان و خدمات فني و مهندسي و ارائه راهكارهايي براي ايران

32) بررسي و آسيب‌شناسي گمركهاي اختصاصي صادرات و واردات با تأكيد بر محصولات دانش بنيان

مديريت فناوري در شرايط تحريم:

33) سياستهاي دولت در بازارسازي (خريد تضميني و...) و حمايت از بخش خصوصي براي ساخت داخل محصولات وارداتي استراتژيك (داروهاي خاص، ماشين‌آلات و تجهيزات صنعتي و...)

34) بررسي روش‌هاي مالي مقابله با تحريم در مبادلات مالي با خارج از كشور

35) حمايت از بازارسازي براي محصولات نوآورانه به ويژه از طريق اولويت‌دهي به محصولات و خدمات داخلي در خريدهاي دولتي و اطلاع‌رساني درمورد نيازهاي آينده آنها

مالكيت فكري:

36) مدل‏هاي ارزيابي و ارزشيابي دارايي‏هاي فکري در صنعت و كسب و كار، تجارت جهاني و چالش‌ها و تجارت موجود در ايران

37) چگونگي سازماندهي كلان جايگاه سياستگذاري مالكيت فكري (با تاكيد بر مالكيت صنعتي) در كشورهاي مختلف

38) ارزيابي اقدامات و برنامه‏هاي کشور در زمينه مديريت مالکيت صنعتي

39) سياست‌هاي ثبت اختراعات در كشورهاي مختلف بويژه كشورهاي درحال توسعه و روند تكامل آن متناسب با اقتضائات ملي

40) بررسي چالش‌ها و تجارب برتر مديريت مالکيت فکري (با تاكيد بر مالكيت صنعتي) در بنگاه‏ها و مؤسسات كشور و نمونه‌هاي موفق خارجي

41) ارزيابي نحوه شكل گيري و توسعه نظام پشتيبان ثبت اختراع از جمله دفاتر خصوصي تنظيم و پيگيري حقوقي ثبت اختراع، دفاتر خصوصي تحليل اختراع؛ و مراکز اطلاع رساني مالكيت فكري و...، تجربيات خارجي و وضعيت موجود در كشور

42) بررسي سناريوهاي مختلف براي استقرار سازمان ثبت و اعتبارسنجي مالکيت فکري در قوۀ مجريه (ناظر به راهبرد كلان 1 نقشه جامع علمي كشور)

43) بررسي تطبيقي قوانين و آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوطه در کشور با قوانين کشورهاي مشابه و ارزيابي نقايص و خلأهاي قوانين داخلي در زمينه مالكيت صنعتي

44) بررسي فرايند و پيامدهاي الحاق کشور و تجربيات ساير كشورها (بويژه كشورهاي در حال توسعه) به معاهدات بين‏المللي در حوزه مالكيت صنعتي

45) فرآيندهاي اعمال حقوق مالکيت فکري در ايران و جهان و تحليل فرآيند ايجاد نهادهاي دادرسي تخصصي در قوۀ قضائيه براي رسيدگي به شکايات و دادخواهي‌ها در حوزه مالكيت صنعتي

46) نيازسنجي و اولويت‏هاي آموزش و ترويج مالکيت فكري و ساختارها و نهادهاي آموزش مالکيت فکري (با تاكيد بر مالكيت صنعتي) در ايران، تجربيات موفق در ساير كشورها

47) بررسي ظرفيتهاي بلاقوه همكاري ايران (دانشگاهها، صنايع، سازمانهاي دولتي از جمله اداره مالكيت صنعتي، و...) با سازمان جهاني مالكيت فكري و ديگر سازمانها و ساير كشورها در زمينه مالكيت صنعتي

48) بررسي سازوكارهاي ارزشگذاري فناوري و تربيت كارشناسان رسمي دادگستري در حوزه فناوريهاي برتر

شبكه‌هاي همكاري علمي و فناوري:

49) شبكه‌هاي آزمايشگاهي علم و فناوري (مطالعه تجربيات موفق يا شكست‌خورده داخلي و بررسي عوامل آنها، مطالعه تجربيات خارجي)

50) مطالعه نحوه ايجاد شبكه‌هاي پژوهش و فناوري و ملاحظات اجرايي آن، آسيب‌شناسي فعاليت‌هاي شبكه‌اي در حوزه علم و فناوري در كشور (مطالعه نمونه‌هاي داخلي نظير شبكه آزمايشگاهي نانو، پژوهش و فناوري استان اصفهان، شبكه ملي پژوهش و فناوري گياهان دارويي و...)

ستادهاي فناوري راهبردي:

51) بررسي جايگاه و عملكرد ستادهاي فناوري راهبردي و ارائه پيشنهادهايي براي بهبود عملكرد آنها (نحوه شكل‌گيري، چگونگي ارائه حمايت‌ها، نقش ستادها در تسهيل طي مسير فناوري تا بازار، نحوه تعامل با ساير ذينفعان حوزه فناوري مربوطه از جمله وزارتخانه‌ها و تشكل‌هاي صنعتي و ....)

52) بررسي متدولوژي و آسيب‌شناسي اسناد ملي فناوري‌‌هاي راهبردي و...، مطالعه نمونه‌هاي مشابه خارجي

53) ارزيابي ساختارهاي ويژه توسعه فناوري، مطالعه موردي عملكرد ستاد ويژه توسعه فناوري نانو

آموزش عالي و پژوهش:

54) بررسي چگونگي ساماندهي سرمايه‌گذاري دولت در آموزش عالي به منظور شفاف سازي هزينه‌هاي تمام شده تحصيلي در مؤسسات آموزش عالي و ارتقاي کارآمدي آنها

55) چگونگي هدايت منابع و بودجه‌هاي آموزشي و پژوهشي به سوي نيازها و مأموريت‌هاي ملي

56) تحليل مراکز پژوهشي وابسته به دستگاههاي اجرايي با رويکرد تمرکز بر حل مسائل و رفع نيازهاي دستگاههاي مربوطه و كاهش فعاليت‌هاي پژوهشي قابل اجرا در ساير مراکز پژوهشي و دانشگاهي و طراحي سازوکارهاي خاص ارتقاي محققان مراکز پژوهشي وابسته به دستگاههاي اجرائي براي تشويق تحقيقات توسعه‌اي و کاربردي

57) بررسي نحوه واگذاري مراكز و موسسات پژوهشي دولتي غيرحاكميتي به بخش خصوصي و تعاوني همراه با كارامدي، پاسخگويي و استقلال (ماده 4 قانون حمايت از شركتها و موسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوريها و اختراعات)

ساير موضوعات:

58) بررسي طرح‌هاي كلان فناوري معاونت علمي و فناوري از حيث چگونگي تعريف و نحوه انتخاب طرح‌ها و چگونگي اجرا و نظارت بر آنها، مطالعه نمونه‌هاي مشابه در ساير كشورها

59) راهكارهاي توسعه پاركهاي فناوري، مطالعه موردي عملكرد پارك فناوري پرديس

60) چگونگي حمايت از توسعه اشتغال دانش‌بنيان و كارافريني فناورانه (با تأكيد بر سياست‌هاي منطقه‌اي و استاني)

61) استقرار جغرافيايي شركتهاي دانش بنيان، مطالعه موردي استقرار شركتهاي فناوري بالا در شعاع 120 كيلومتري تهران

62) ژورناليسم علم و فناوري و استفاده از ظرفيت رسانه‌ها براي پيشبرد اهداف نظام علم و فناوري در کشور

63) ارزيابي اختصاص برنامه‌هاي رسانة ملي به موضوعات علمي و فناوري با زبان ساده و عامه‌فهم و انتخاب برترين رسانه‌هاي عمومي بر مبناي ميزان توجه به علم و فناوري و تخصيص جوايز جشنواره‌ها و حمايت دولتي بر مبناي آن

64) آسيب‌شناسي انتقال فناوري‌ها به كشور (شركتهاي دولتي و غيردولتي) و راهكارهاي بهبود آن

65) مطالعه روش‌هاي تبادل فناوري در ساير كشورها (از جمله مالزي و تركيه و...)

66) بررسي و آسيب‌شناسي نحوه توليد و مديريت نظام آمار علم وفناوري كشور (اعتبار و جامعيت آمارها، عملكرد نهادهاي مسئول، چگونگي فعال‌سازي بخش خصوصي در توليد و مديريت آمارهاي مورد نياز و...) به همراه مطالعه تجربيات و نمونه‌هاي موفق خارجي و بين‌المللي

 تاريخ : جمعه هشتم آذر 1392 | 23:32 | نویسنده : ابراهیم مصدقی |


چگونـه دروغ ریـشه جامعـه را خـشک میکنـد ؟


اگر به افرادی که در اطرافتان هستند خوب توجه کنید، درخواهید یافت که بسیاری از آنها در طول روز دروغهای فراوانی می گویند. در واقع این مسئله گویای این است که تقریبا همه افراد به شیوه های متفاوتی در زندگی دروغ می گویند. پرواضح است که دروغ از بدترین معایب، زشت ترین گناهان و منشأ بسیاری از مفاسد است و مهمترین علت اصلی دروغ، عقده حقارت و خود کم بینی انسان دروغگوست.

سرچشمه دروغ گاهی به خاطر ترس از فقر، پراکنده شدن مردم از دور او، از دست دادن موقعیت و مقام و زمانی نیز به خاطر علاقه شدید به مال و جاه و مقام و ... است که شخص از این وسیله نامشروع برای تامین مقصود خود کمک می گیرد. در بسیاری از موارد، افراد برای حفظ علایق شخصی خود دروغ می گویند. اما افرادی هم هستند که برای گول زدن دیگران دروغ می گویند. گروه دیگری از افراد نیز به دروغگویی معتاد شده اند. خیلی ها هم به این دلیل دروغ می گویند که از هرگونه مورد انتقاد قرار گرفتن در اجتماع دور باشند ...برای سفر به اصفهان رفته بودم. کنار سی و سه پل نشسته بودم. نگاهم به دختر بچه سه یا چهار ساله خارجی افتاد که از پدر و مادرش اندکی فاصله گرفته بود و داشت مرا نگاه میکرد. بقدری چهره زیبا و بانمکی داشت که بی اختیار با دستم اشاره کردم به طرفم بیاید اما در حالتی از شک و ترس از جایش تکان نخورد. دو سه بار دیگر هم تکرار کردم اما نیامد.

به عادت همیشگی، دستم را که خالی بود مشت کردم و به سمتش گرفتم تا احساس کند چیزی برایش دارم. بلافاصله به سویم حـرکت کرد. در همین لحظه پدرش که گویا دورادور مواظبش بود بسرعت به سمت من آمد و یک شکلات را مخفیانه در مشتم قرار داد. بچه آمد و شکلات را گرفت.به پدرش که ایتالیایی بود گفتم من قصد اذیت او را نداشتم. گفت میدانم و مطمئنم که میخواستی با او بازی کنی اما وقتی مشتت را باز میکردی او متوجه میشد که اعتمادش به تو بیهوده بوده است. کار تو باعث میگردید که بچه، دروغ را تجربه کند و دیگر تا آخر عمرش به کسی اعتماد نکند.حال ما ایرانیها چگونه عمل میکنیم. بابا میشینه تو خونه جلوی بچه کوچک به زنش میگه، فلانی زنگ زد بگو من نیستم. مامانه به بچه میگه اگه غذاتو بخوری برات فلان چیزو میخرم بعد انگار نه انگار. بابا به بچه اش میگه مامانت اومد نگو من به مامان بزرگ زنگ زدم.


بعد این بچه بزرگ میشه میره تو جامعه...
معلمش میگه چرا مشق ننوشتی براحتی دروغ میگه که خاله ام مرده بود نبودیم.
فروشنده میشه مثل آب خوردن جنس بنجل را به دروغ جای اصلی میفروشه.
مهندس میشه بجای دو متر، یک متر فونداسیون میریزه.
دکتر میشه، سهل انگاری در عمل جراحی را ایست قلبی گزارش میکنه.
تولید کننده محصولات پروتئینی میشه، گوشت اسب و الاغ رو توی فرآورده های تولیدیش مصرف میکنه.
رییس هواپیمائی میشه سقوط هواپیما را پای خلبان مرده میذاره.
وارد سیاست میشه سر ملت رو شیره میماله...
و دروغ به اولین ابزار هر فرد برای دست یافتن به هدف تبدیل میشود.دروغ انسان را در دنیا و آخرت از رحمت الهی محروم می کند.
دروغ، فساد و تباهی را در جامعه ببار میاورد.
اعتمادها را زایل میکند.
لذت زندگی جمعی و مدنی را از بین میبرد.
اعتماد عمومی را سلب و جامعه را به بیماری نفاق دچار می سازد.
رفته رفته ظلم و بیعدالتی را گسترش میدهد.
منشا بسیاری از معضلات اجتماعی دروغ است.
و دروغ ریشه جامعه را خشک میکند.


نمی دانیم چرا ولی دروغ در تمامی اجزای زندگی ما ایرانیها براحتی جاری است و چون سیلی سهمگین که هر لحظه بزرگتر میشود در حال نابودی ماست !

شاید حتی باورکردنی نباشد که حتی از آن لحظه که مــادر بدلیل تنبلی خود، شیشه شیر خالی را در دهان نوزادش قرار میدهد تا او را ساکت کند، آموزش دروغ را به او آغاز کرده است ...

ای کاش بتوانیم راستی، درستی و صداقت را در هر زمان ارج بنهیم. چراکه صداقت، ارزشی بی اندازه دارد.

خدا کند که بخواهیم و این اراده را در خود بارور کنیم و تا هر اندازه که در توان داریم برای پایدار نگاه داشتن گوهر صداقت تلاش کنیم.

 تاريخ : جمعه هشتم آذر 1392 | 23:23 | نویسنده : ابراهیم مصدقی |
  • تهران
  • خدشه